Şirkətlərdə təlim mərkəzinin qurulması yolları…

Biznes həyatı daimi yeniləmə və inkişaf tələb edir. Bu yeniliklər və inkişafa, təbii ki şirkət personalının yenilikləri əldə etməsi və öz ixtisasında peşəkarlığını artırması ilə nail olmaq olar. Bunun üçün mövcud personalın dəyərləndirilməsi funksiyası HR tərəfdən peşəkarca həyata keçirilməlidir.  Personal (performans və ümumi) dəyərləndirilməsi nəticəsində şirkətin məqsəd və hədəfləri istiqamətində personalın yetərliliyi, üstün və zəif olduğu nöqtələr, inkişaf etdirilmə sahələri meydana çıxır.
 Şirkətlərin bu mərhələdə öz personalını inkişaf etdirmək üçün müxtəlif professional təlimlərə ehtiyacı yaranır. Şirkətlər bu təlim ehtiyacını qarşılamaq üçün müstəqil təlimçilərə, sahələrə uyğun təlim mərkəzlərinə müraciət edirlər. Ancaq çox zaman belə təlimlər şirkət ehtiyacını düzgün qarşılamamaqda və effekti az olmaqdadır. Burada əsas səbəb
 Bütün bunların müəyyən ölçüdə mənfi yönlərini görən şirkətlər öz daxilində təlim mərkəzləri yaratmağı daha uyğun bilirlər. Ancaq təlim mərkəzinin qurulması çox uzun bir prosesdir və o qədər də asan iş deyil. Təlim mərkəzinin qurulması üçün şirkətlər aşağıda mərhələlərlə göstərilən fəaliyyətləri həyata keçirməlidirlər.
Birinci mərhələ: Cari və inkişaf etdirilməsi labüd təlimlərə ehtiyacın müəyyənləşdirilməsi.
İkinci mərhələ: Şirkətin aktif və pasif dövrünü(sezonunu) müəyyənləşdirmək.
Üçüncü mərhələ: Təlim proseslerinin uğurlu funksiyalaşdırılması üçün imkan və risklərin təyin edilməsi.
Dördüncü mərhələ: Üç əsas suala cavab axtarmaq:
1) Qurulma məqsədi; 2)Arxitekturası; 3) Təlim prosesisinin strukturu və içərikləri.
Beşinci mərhələ: Təlim mərkəzinin məqsədlərinin və fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi.
Altıncı mərhələ: Təlim mərkəzinin vəzifələrinin təsviri.
Yeddinci mərhələ: Təlim mərkəzinin organizasional strukturunun təyini. Təlim mərkəzində fəaliyyət göstərəcək personalın ştat cədvəlinin hazırlanamsı. Təlim mərkəzinin maddi bazasının müəyyənləşdirilməsi.
Səkkizinci mərhələ: Təlim ehtiyaclarının dəqiqləşdirilməsi. Təlim planının hazırlanamsı. Təlimdə daxili resurs istifadə imkanlarının müəyyənləşdirilməsi və sistemləşdirilməsi. Daxili və xarici təlimçilərin müəyyənləşdirilməsi.
Doqquzuncu mərhələ: Şirkətin əsas strukturları üçün təlim və seminar keçirilməsi periodlarının-tsikllərinin (mütəmadi təlimlər) müəyyənləşdirilməsi.
Onuncu mərhələ: Bütün istiqamətlərdə müvafiq bilik və informasiyaların yer aldığı korporatif təlim kitabçalarının hazırlanamsı və bunun çoxaldılması sisteminin qurulması.
On birinci mərhələ: Təlim mərkəzinin uğurlu fəaliyyəti üçün effektivlik sisteminin qurulması və tətbiqi.
On ikinci mərhələ: Təlim mərkəzinin inkişaf etdirilməsi və təlim proseslərinin təkmilləşdirilməsi üçün proqramların hazırlanması.
           
       Təbii ki hər bir fəaliyyətin və strukturun arxasında maddi baza durmalıdır.  Təlim mərkəzinin qurulması və fəaliyyəti üçün də aşağıdakı istiqamətlərdə xərclər tələb olunacaqdır:
·         Təlim mərkəzinin yaradılması və açılışı xərcləri
·         Lisenziya alınması (sertfikat və müxtəlif proqramların alınması)
·         Təlim programlarının hazırlanması, təlim materiallarının  hazırlanması və çap edilməsi
·         Təlim mərkəzi nəzdində öyrədici saytın qurulması və dəstəklənməsi
·         Maddi-texniki bazanın qurulması
·         Təlim mərkəzinin dəstəklənməsi və inkişaf etdirilməsi xərcləri
·         Xarici və daxili təlimçilərə ödəmələr
·         Lisenziyaya yeni professiyaların əlavə edilməsi
·         Maddi texniki bazanın təkmilləşdirilməsi
·        Yeni təlim proqram və materiallarının hazırlanması və movcud materialların təkmilləşdirilməsi xərcləri.
  
Düzgün seçilmiş və düzgün alınan təlimlər xərc deyil, investisiyadır!

Ümid edirım ki yuxarıda yazılanlar müəyyən ölçüdə daxili təlim mərkəzi qurmağı düşünən şirkətlərə faydalı ola biləcəkdir.

Bilgi və sevgi paylaşdıqca artar! Uğurlar!

TƏLİM PROQRAMLARIMIZ

Təlimin adı
                           
   Korporativ
Məqsədi
Distribyutorluq, topdancılıq, dilerlik, franchising kanallarının fəaliyyət şəkilləri və kanalların məqsədyönlü idarə olunma metodlarını satış heyətinə çatdıraraq, satış prosesinin və satış kanallarının efektivliyini artırmaq
Müddəti
2 gün (10:00 -17:00)
Ön şərtlər
Bir qrup maksimum 12 -15 nəfərdən ibarət olmalıdır.
Kimlər iştirak edə bilər
Satış müdirləri, satış menecerləri, ekspeditorlar, logistika işçiləri

Təlimin mövzuları

I Hissə .
Diler (Franchising) Satış kanallarını Efektiv İdarə etmə və İnkişaf Etdirmə Təlimi (2 günlük təlim)
Satış distribyusiya kanalları haqqında məlumatlar
§  Topdancılar
§  Distribyutorluq
§  Pərakəndəçilik
§  Franchising
§  Dilerlik
§  Zincir-Lokal market
§  Mağaza
Dilerlik satış kanalının üstünlükləri
Dilerlik satış kanalının mənfi yönləri
Yeni diler axtarışı və yaradılması fəaliyyətləri
Diler İdarə etmə planı
Diler İdarə etmə funksiyaları
Pull və Push texnologiyaları
Satışların analizi
Diler performansının ölçülməsi
Diler idarə edicinin/Satış menecerinin vəzifələri
Dilerlik standartları və əsas kriteriyalar
Dilerlər sizdən nə gözləyir?
Diler idarəetməsində hesabat işi.
II. Hissə
Müştəri ziyarəti və əhəmiyyəti
Rut Satış sistemi anlayışı
Rut profili nədir
Rut izi nədir
Rut satış sistemi ilə işləyən satış menecerlərinin xüsusiyyətləri
Effektiv Müştəri ziyarəti necə olmalıdır
SATIŞDA 8 ADDIM
       Addım 1: Hazırlıq
       Addım 2: Müştəri ilə ünsiyyət qurma
       Addım 3: Mağazanı və anbarı yoxlamaq
       Addım 4: Sərgiləmə
       Addım 5: Sifarişin təyin olunması
       Addım 6: Təqdimat və etirazlarla iş
       Addım 7: Satışın yekunlaşdırılması və müştəri xidmətləri
       Addım 8: İnzibati işlər (Hesabatların hazırlanması,
        sənədlərin qaydaya salınması)
SATIŞ MENECERLƏRİ ÜÇÜN TƏLİM PROQRAMIMIZ
Təlimin adı
                           
Korporativ Satışların İnkişaf Etdirilməsi Təlimi
Təlimin növü
   Korporativ
Məqsədi
B2B sahəsində fəaliyyət göstərən şirkət satış heyətinə sahənin xüsusiyyətlərinə uyğun satış anlayışlarının və korporativ  satış prinsiplərinin mənimsədilməsi, satış bacarıq və peşəkarlıqlarının artırılması
Müddəti
2 gün (10:00 -17:00)
Ön şərtlər
Bir qrup maksimum 12-15 nəfərdən ibarət olmalıdır.
Kimlər iştirak edə bilər
B2B sahəsi satış heyəti: satış müdirləri, satış menecerləri, ekspeditorlar

Təlimin mövzuları

I. Hissə
Satış, Fərdi satış anlayışları
Business to Business (B2B) və Business to Customers (B2C)
xüsusiyyətləri və əsas fərqlər
B2B-də satın alma metodları
B2B-də müştərilər nə istəyirlər
Satıcı, Satış Meneceri, Satış İnkişaf Meneceri haqqında anlayışlar
Bölgə satışlarının inkişaf etdirilməsi işi nələrdən ibarətdir
Satış bacarığı nədir və necə inkişaf etdirmək olar
Satış bacarıqlarının yoxlanılması metodları
Uğursuz Satış Menecerinin xüsusiyyətləri
Uğurlu Satış Menecerinin xüsusiyyətləri
Müştərilər Satış Menecerlərini necə görmək istəyirlər
Satış Menecerlərinin funksiyaları
Satış Menecerləri hansı məlumatlara malik olmalıdırlar
Satışda istifadə olunan analizlər
(SWOT, ABC analizi, Pareto qanunu, BCG analizi, Product Life circle)
Satışların təxmin edilməsi metodları
Satışların planlaması və əhəmiyyəti
Satışda effektiv ünsiyyət və bədən dilinin istifadəsinin əhəmiyyəti
                                   II. Hissə
Korporativ  satışda satış menecerlərinin fəaliyyət sxemi
           Potensial müştəri bazasının yaradılması
       Müştərilərin axtarışı, müxtəlif qaynaqlardan istifadə bacarığı
       Potansial müştəri siyahısının hazırlanması
       Potansial müştərilərin qiymətləndirilməsi, kateqoriyalaşdırılması
       Müştərilərlə əlaqələr qurulmasının planlaşdırılması
          Potansial müştərilərlə telefonla iş
       Qərarverici şəxs(lər)in müəyyənləşdirilməsi
       Katibə baryerinin aşılması metodları
       Qərarverici şəxslə telefon görüşməsi necə olmalıdır?
–   Telefon görüşməsini müsbət nəticələndirmə addımları
           Effektiv satış görüşməsinin addımları
       Hazırlıq (Ofisdə)
       Addım 1: Əlaqənin (Ünsiyyətin) qurulması
       Addım 2: Müştərinin mövcud situasiyasının təyin
edilməsi (Ehtiyac analizi)
       Addım 3: Biznes təklifin təqdimatı
       Addım 4: Təklifin qəbuluna mane olan faktorların aşkar
edilməsi və aradan qaldırılması ( Bəhanə və etirazlarla iş)
       Addım 5: Razılaşmanın əldə olunması
       Addım 6: Satışın kulminasiyası: müştəri ilə
əlaqənin möhkəmləndiriməsi
       Satışdan sonra görüləcək tədbirlər