Pərakəndə sektorunda yeni trendlər…

futurice-retail-trends-2020-5-638Bir neçə il əvvəl Almaniyada Düsseldorf-da 2 ildən bir düzənlənən Euroshop sərgisindən qayıtdığım zaman Almaniyanın kiçik, orta və böyük pərakəndəcilərinin yanaşma tərzlərindən və gələcəkdə pərakəndə sektorunda gözlənən yeniliklərdən yazmışdım. İki il sonra Almaniyaya təkrar gedişdə qeyd etdiyim yeniliklərin artıq tədbiq edildiyinin şahidi olmuşdum belə… Marketinq forumlarının birində pərakəndə paneli spikerlərinə pərakəndədə hansı yenilikləri edəcəksiniz? Texnolojik yeniliklərdən nələr gözlənir? deyə sual ünvanlayıb pərakəndədə sürət və nəzarətin gücünü hansı real texnolojik tədbiqlərlə həyata keçirə biləcəklərinə misallar gətirmişdim… Ancaq cavabardan aydın oldu ki ya xəbərdar deyillər, ya da işlərinə gəlmir tədbiq etmək… 🙂 Ümumiyyətlə pərakəndə sektorunda vaxtaşırı baş verən və gözlənən yeniliklərlə maraqlandığım üçün bu yazıda oxuduğum maraqlı bir neçə araşdırmanın irəli sürdüyü bəzi yeniliklərə qısaca toxunmaq istədim…Davamını oxu »

"İctimai mağaza və ya icma mağazası, bəs harda? "i

Yazının başlığı bilirəm ki, çoxumuzda maraqdan çox “saçma” bir fikir oyadacaqdır… Ancaq bəli artıq belə bir mağaza tipi dünyada mövcuddur… Bəli elə burdaca sual çıxır, harda? Sizcə belə bir mağaza tipi hansı ölkələr üçün daha uyğundur və ya hansı ölkələrdə olmalıdır və hansı ölkədə açılıb?
Yəqin ki bu sualın da cavabı məntiqən təbii ki az inkişaf etmiş və ya kasıbı çox ölkələrdə olmalıdır olacaq… Amma biz yenə yanılırıq. 
Belə bir sosial supermarket xarakterli “Community Shop” mağazası inkişaf etmiş və zəngin ölkələrdən biri olan Böyük Britaniyada açılıb…
Bu mağazanın “fikir babası” artıq 40 illik tarixi olan “Company Shop”-dur. Company Shop artıq qalan malların re-distribusiyasını həyata keçirən şirkətdir. “Community shop” da bunların təsəbbüşüdür. 2013 dekabrında açılan bu mağazanın təbii ki əsas hədəf kütləsi az gəlirli və maddi ehtiyac içində olan kütlədir. Bəs tədarükçülər kimlərdir? Əlbəttə ki böyük pərakəndə şəbəkələri.
Çox qısa vaxtda açılan ilk Community shop özünü iqtisadi, ətraf mühit və ictimai fayda baxımından doğrultmuş və fəaliyyəti mükafatlandırılmışdır… və artıq şəbəkələşməyi planlaşdırırlar! Stoklarda qalan, satılmayan və ya az satılan amma və lakin kəsinliklə istifadəyə yararlı olan məhsullar böyük endirimlərlə (təqribən 70%) ehtiyac sahiblərinə təklif edilir… Beləliklə, həm qənaət, həm qazanc, həm ətraf mühitin qorunması, həm də ən əsası ictimai faydalılıq həyata keçirilir! Alqışlanası bir təşəbbüsdür…
Bizim pərakəndə şirkətləri artıq məhsullarını nə edirlər???

E-care: Müştəri məmnuniyyətində rəqəmsal vasitələrin rolu

E-care: Müştəri məmnuniyyətində rəqəmsal vasitələrin rolu…
 
Bu yazımda Müştəri (daxili və xarici) idarəedilməsində Rəqəmsallaşmanın (digitallaşma) yeri və faydaları haqqında qısaca fikir paylaşmaq istəyirəm. Rəqəmallaşma və müxtəlif sahələrdə istifadəsi sürətlə yayılmaqdadır. Yayıldıqca da “ positive externality” faktorunun təsiri ilə müxtəlif sahələrdə öz faydasını göstərməkdədir.

Rəqəmsallaşmanın əsas faydalarından biri ünsiyyətdə insan faktoruna dayanan psixoloji bəzi mənfi nüanslardan ələnərək şəffaflığa meydan açmasıdır. Xüsusilə korporativ idarəetmə mədəniyyəti və sistemlərinin formalaşmadığı şirkət və cəmiyyətlərdə rəqəmsallaşmanın bu istiqamətdə faydası danılmazdır. Qarşılıqlı ünsiyyətlərdə insan amilinə bağlı mənfi halların azalması məhz rəqəmsallaşmanın danılmaz faydalarından biridir.
 
Buna görə də artıq şirkətlər müxtəlif sektorlarda “digital customer care” və qısa olaraq “e-care” anlayışını mənimsəməkdədirlər.
 
İdarəetmə sahəsində daimi araşdırmalar edən McKinsey & Company rəqəmsallaşmanın müştəri xidməti və məmnuniyyətindəki roluna aid maraqlı və faydalı araşdırma nəticələrini açıqlamışdır. Araşdırmada ənənəvi müştəri ilə ünsiyyət vasitələri ilə rəqəmsal ünsiyyət vasitələrinin yaratdığı müştəri məmnuniyyəti dərəcəsi müqayisə edilmişdir. Və nəticədə kimi rəqəmsal ünsiyyət vasitələri müştəri məmnuniyyətinin təmin edilməsində daha effektivdir.  Rəqəmsal vasitələrin ənənəvi vastələrdən təqribən 33% effektiv olması araşdırma nəticəsində ortaya çıxmışdır. Bəs ənənəvi və rəqəmsal vasitələr hansılardır?
 
Ənənəvi vasitələr: Telefon, Satıcı, Məktub/faks, E-mail, “Click to call”/”Öyrənmək üçün filan düyməyə basın” və ya Call/center…
 
Rəqəmsal vasitələr isə : E-chat, Forum, FAQ, Şəxsi hesablar, Virtual asistant və təbii ki sosial media-sosial şəbəkələrdir.
Ənənəvi vasitələr içində yer alan “E-mail” və “Click to call” əslində ənənəvidən rəqəmsala keçiş körpü roluna malik ünsiyyət vasitələri kimi də qəbul edilməkdədir.
Təbii ki, rəqəmsal vasitələrin müştəri məmnuniyyətinin yaradılması və artırılmasında daha effektiv olması bu istiqamətdə effektiv tədbirlərin sistemli həyata keçirilməsi ilə mümkündür. Məsələn, əslində ənənəvi “Pull-Push” mix strategiyası rəqəmsal vasitələrdə də çox effektiv istifadə olunmalıdır. Bu həm müştəriləri “online” olmağa dəvət etməkdə və həm də satınalmağa istiqamətləndirməkdə istifadə edilməlidir. Müştərilər üçün yaradılan yönləndirici panellər/ “dashboard”lar bütün vasitələri özündə cəmləşdirməli, sadə və aydın olmalı və sinxronik qaydada işləmələdir.
 
“E-care” və onun idarə olunması artıq zamanın diqtəsidir. Şirkətlərimiz müştəri xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi və insan amilindən qaynaqlanan “xidmətsizlik” və “əksik-xidmət” qısırdöngüsündən müəyyən ölçüdə qurtulmaları üçün “e-care” istiqamətində daha çox işləməlidirlər… Müştəri kontakt nöqtələrində də həmçinin “e-care” nəzərə alınmalı və güclü istifadə edilməlidir…
 
Güclü “E-care”-yə sahib şirkətlərimizi görmək ümidiylə…
<!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> SHAPE  \* MERGEFORMAT <![endif]–><!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> <![endif]–>

SATICI VƏ MƏHSUL…

Satışla əlaqədar verdiyim təlimlərdə və ümumiyyətlə satış məkanlarında qarşılaşdığım bir problem haqqında yazmaq istəyirəm. Bu “SATICININ MƏHSULUN ARXASINDA GİZLƏNMƏSİ” problemidir…
Əlbəttə satışın sadə “al-ver, ver-al” izahında  aradakı vasitə mal, məhsul olsa da, əsas problemi görən və həll edən və ya “alan” və “verən” bunu həyata keçirəndir… Bu prosesdə cansız faktorun canlı faktora meydan oxumasını isə təəssüf ki çox görürük. İndiki dövrdə məhsullardakı fərqliliklərdən çox satıcılardakı fərqliliklər daha önəmlidir… Müştəri bağlılığını sadəcə məhsulla yaratmaq təhlükəlidir…  Brend məfhumunun da ortaya çıxması bu səbəbdəndir… Brend dəyərləri müştəriyə kompleks şəkildə çatdırılmadığı təqdirdə aradakı cansız vasitə asanlıqla vazkeçiləcək, başqa bir məhsulla dəyişdiriləcəkdir… Müştəri üçün Siz “doğma” olun…!
Hörmətli satıcılar, satış menecerləri və ümumiyyətlə satış adamları! Təqdim etdiyiniz məhsulun arxasında gizlənməyin.  Həmişə ön planda siz olun, problemi siz ortaya çıxarın, siz həll edin… Yoxsa müştəri məhsul arxasınca başqa satana gedəcəkdir…  
Qısaca məhsul arxasında gizlənməyən, “öncə özünü satmağı bacaran” cəsur, aktiv satıcılar peşəkarlıqlarını artıra biləcəklər, qazanan onlar olacaq… “bu gün bu məhsullarla, sabah başqa məhsullarla”!

Reklamın sadəliyi…mənalılığı…gözəlliyi…

Pərakəndəçilikdə yeni innovasiyalar…

Bloqumuzda vaxtaşırı pərakəndə sektorundakı yeniliklərlə əlaqədar yazılara yer verməyə çalışıram. Bu mövzuda vaxtilə  “Kassa önündə gözləməyə son…Alış-verişdə innovasiya…” adlı yazıda xüsusilə pərakəndə sektorunda-mağazalarda bilgi texbnologiyalarından istifadə haqqında yazmışdım. İndi isə istərdim Almaniyada əyani olaraq gördüyüm pərakəndəçilik sektoruna yönəlik  bəzi innovasiyalar haqqında fikirlərimi paylaşım. Bu innovasiyalardan bəhs etmədən əvvəl Almaniya Kölndə “GS1- Germany Knowledge Center-haqqında məlumat vermək istərdum. Köln Texnologiya Parkında yerləşən GS1-Bilgi mərkəzi xüsusilə şirkətlərdə biznes proseslərin optimallaşdırılması və bu istiqamətdə bilgi texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi və tədbiqi sahəsində elmi-praktiki-tədbiqi fəaliyyətləri həyata keçirir.
Bilgi mərkəzində olduğumuz zaman Supply chain-Tədarük zəncirini əhatə edən və bunu “Value chain-Dəyər zənciri”nə çevirən biznes proseslərin optimallaşdırılması üçün mərkəzin artıq pərakəndə şirkətlərinə təklif etdiyi elektromagnetik dalğalarla idarə olunan mikroçiplər haqqında videoroliklə tanış olduq. Mikroçiplərin əsas funksiyası barkod kimi məhsulların etiketində yerləşdirilərək müntəzəm bilgi axışı və ötürücüsü rolunu ifa etməsidir. İstehsalçı və ya tədarükçüdən tutmuş son pərakəndə satış nöqtəsinə qədər bütün zəncirin halqalarında faydalanılacaq bir sistemdir. Məhsul stokunun, logistikasının, anbarlaşdırılma, pərakəndə şəbəkələrindəki durumu, satış məlumatlarını və məhsul itkilərinin idarə olunması üçün innovativ bir sistemdir. Bu çiplər yuxarıda sadaladığım proseslərin idarə olunmasını asanlaşdıran çiplərdir. Ən sadə olaraq elektromagnetik dalğalar vasitəsilə bir məhsulun harda bulunması məlumatı çox asan əldə edilir və bunun yanında təbiiki hesablamaların aparılması asanlaşır. Və deyim ki, artıq Real pərakəndə şəbəkəsi bunun ilkin yoxlamalarını aparmaqdadır.
Pərakəndə sektoruna aid mərkəzin digər bir innovasiyası elektron qiymətliklər və bunların sistemli idarə olunmasıdır. Aşağıda gördüyünüz elektron qiymətliklər qiymətlərin mərkəzi sistemlə dəyişdirilməsi imkanı yaratmaqdadır ki bu da pərakəndə nöqtələrində həm qiymətlərin effektiv idarə olunmasına nəzarətə və həm də vaxt və insan resursundan qənaətə yol açır.
Pərakəndəçilikdə istifadə olunacaq digər bir innovasiya isə səbətdə alınmış məhsulların tək-tək kassaya buraxılmadan magnetik keçiddən keçdiyi vaxt bir dəfədə qiymət scannerindən keçirilməsinə şərait yaradan texnologiyadır. Bu da sürətli alış verişə imkan yaradır və kassa önündə gözləmələri aradan qaldıran bir yenilikdir. Bu innovativ sistemin EXPOSHOP-Pərakəndə sərgisində artıq istehsalçı şirkət tərəfindən tərəfdaşlarına təqdimatın şahidi olduq.
Bəli gördüyünüz kimi başqa sahələrdə olduğu kimi pərakəndə sektorunda da innovasiyalar sürətlənmişdir. İnnovasiyanın və bilginin istifadəsi isə coğrafi sərhədlə deyil, “bilgiyə münasibət, bilgini əldə etmə, öyrənmə və tədbiq etmə” kimi əsasən beyinsəl sərhədlə yayılması çətinləşir… Pərakəndə sektorumuzun bu “beyinsəl sərhəd”i keçməsi diləyi ilə…
Mövzu ilə əlaqədar digər yazılar:
Kassa önündə gözləməyə son…Alış-verişdə innovasiya… http://www.jabrayilvaliyev.com/2012/12/kassa-onund-gozlmy-sonals-verisd.html

Alman qənaətcilliyi…amma nədə?

Almaniyadakı biznes tur çərçivəsində xüsusilə pərakəndə sektoru iştirakçılarının fəaliyyət sistemləri haqqında məlumat almaq və fərqli, üstün tərəflərini gözləmləmək imkanı əldə etmişdim.

Alman qənaətcilliyi deyə həmişə üstünə basa basa qeyd edilən bir xüsusiyyətin də əslində nədən ibarət olduğunu da müşahidə etmək, öyrənmək imkanı qazandım.
European Retail Academy prezidenti Prof. Hallierə bu imkanları yaratdığına görə təşəkkür edirəm.
Alman qənaətcilliyinin, xüsusilə pərakəndə sektor baxımından nədən ibarət olduğu barədə yazmaq istəyirəm.
İlk qeyd edəcəyim budur ki, Almanyada Discount(Endirim) bazarı çox böyükdür. Buna sübut xüsusilə son 15-20 ildə dəfələrlə böyüyən bazar həcmi, iştirakçı və açılan marketlər sayıdır.
Discount bazar Hard discount və Soft discount olaraq iki əsas yerə də ayrılmaqdadır. Hard discount pərakəndəci olaraq Aldi (Aldi Nord və Aldi Süd), Lidl ən bariz nümunələrdir. Soft discount pərakəndəçilər olaraq isə Edeka, REWE nümunə götürülə bilər.
Hər iki seqmentdə ilbəil artımlar yaşanmaqdadır. Bu faktor Almanların qənaətcilliyini göstərən önəmli bir göstəricidir…
Məntiqli və ağıllı seçim davranışı bu qənaətcilliyi atəşləyən faktorlardır.
Bəs discount bazar iştirakçıları nədə qənaət edirlər?
Satışda deyil, Satınalmada…
Xidmətin keyfiyyətində deyil, Xidmətin maliyyətində
Marketinqdə deyil, Əməliyyatda
Reklamda deyil, Merçendayzinqdə (Daha effektiv ancaq qənaətcil olması)
Keyfiyyətdə deyil, keyfiyyətli məhsulu ucuz əldə etmədə…
Bəlkə də inandırıcı gəlməyəcək… Sanki ortak sloqanları budur: “Alıcılar keyfiyyətli məhsulu ən ucuz bizdə tapmalıdır… “
İş burasındadır ki, bu yuxarıda saydıqlarım sadəcə lafda deyil, real olaraq və rəqəmlərlə göstəriləcək şəkildə ölçülən faktlardır.
Faydalı qənaətcilliyə misal üçün qida marketlərində açıq soyuduculara rast gəlmədik. Bütün soyuducu sistemlər qənaətcil enerji təchizinə malikdir və ya yenidən enerji yaratmaq şəklində donadılmışdır. Hətta məsələn Almaniya Avropa ölkəsi olduğu halda (təsəvvürümüzdə soyuq, azgünəşli ölkə) Tengelmann Klimamarkt kimi pərakəndəci Günəş bataryalarından istifadə etməklə elektrik xərcindən azad olmuşdur.
Digər bir misal adi merçendayzinq nümunəsi: Pərakəndə şəbəkələrin vitrinində 70-80% məhsullar blok və qutular halında sərgilənmişdir ki, verdikləri informasiyaya görə bu həm sərgilənmədə, həm rotasiyada vaxt, işçi qənaətinə gətirib çıxarmışdır və il ərzində bu qənaət milyon euro rəqəmiylə ölçülməkdədir.
Digər bir qənaət nümunəsi: İstifadə olunan və yararsız hala gələn karton kağızlar qurulan texniki aparat vasitəsilə doğranaraq geridönüşümə satılmaqdadır.
Digər bir nümunə… Plastik pet şüşə və kartonların geri dönüşüm aparatı bütün marketlərdə quraşdırılıb, istehlakçı təhvil verir aparata və əvəzində aldığı çek dəyərində endirim əldə edir…
Bütün bunlarla yanaşı alman pərakəndəciliyində xidmətdə, IT-dən istifadədə, outdoor və indoor reklamda, satış və marketinqdə, xidmətdə, keyfiyyətdə, alıcıların informasiya ilə təminində effektiv olması şərtiylə qənaət edilməməsi önəm verilən əsas məsələləridir.
Pərakəndəçilik mövzusunda yazılarımız davam edəcəkdir…
Mövzu ilə əlaqədar digər yazılar:
Alıcılar dəyişir bəs satıcılar…?

Alıcılar dəyişir, bəs satıcılar…?

Uzun müddətdir xarici və daxili iş səfərlərimin bloqda yazılara davam etməyə mane olsa da faydası da olduqca çox olmuşdur. Pərakəndə sektoruna aid fərqli yanaşmaları, yenilikləri görmək və təbii ki müxtəlif bazarları bu minvalla müqayisə etmək imkanı vermişdir bu səfərlər. Mən də bu əldə etdiyim bu imkanı yazılarımda  Sizlərlə paylaşmaq düşüncəsindəyəm. Bu ilk yazıda ümumi bir tendensiya haqqında yazmaq istədim. Növbəti yazılarda isə daha çox praktik nümunələrdən bəhs edəcəyəm.

Bəli son dövrdə informasiya kanallarının bolluğu və bunun yaratdığı informasiyanı asan və tez əldə etmə imkanı alıcıların özəlliklərini və qərarvermə proses və prinsiplərini daim dəyişdirir. Təbii ki bunun əsas qaynağı internet və onun dəyişimidir… Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 … Bu dəyişim bir çox faktorlardan ibarətdir. Mən bunu mövzumuzla əlaqələndirərək Web1.0-ın “istifadəçi – informasiya”, Web 2.0-ın “istifadəçi-istifadəçi”, Web 3.0 –ın isə “istifadəçi-ekspert” dövrü olduğunu vurğulamaq istəyirəm. Birincidə alıcılar informasiya axtarmaqda, ikincidə alıcılar özləri kimi alıcıların informasiyasını axtarmaqda və informasiyaları bölüşməkdə (sosial şəbəkə dövrü), 3-cüdə isə artıq ekspert, istiqamətləndirəcək informasiyaları (global ekspert bilgi qaynağı) axtarmaqdadır. Yəni artıq ekspert dövrüdür…
  Alıcılar da buna paralel olaraq daim və çox sürətli olaraq dəyişir! İstər e-ticarətdə olsun, istərsə klasik satış obyektlərində bu dəyişim təsir edir. Bəs buna qarşılıq satıcılar necə? Dəyişirlərmi və ya bu dəyişikliyə ayaq uydura bilirlərmi? Bu indiki dövrdə satıcıların ən böyük problemidir. Artıq bugünün və sabahın alıcısı dünənin alıcısından fərqləndiyi və fərqlənəcəyi üçün bugünün və sabahın satıcısı da dünənin satıcısından fərqlənməlidir!
Səfərdə olduğum Almanyada pərakəndə sektoru istər elmi, istərsə də tədbiqi sahələrdə məhz əsas olaraq bu problem nöqteyi-nəzərindən fəaliyyətlərini qurur və qurmağa çalışır. Bu istiqamətdə müxtəlif sahələrdə satıcı ixtisasIaşması ən önəmli həll yollarından biri kimi istifadə olunmaqdadır. Demək olar ki bütün sektorlara aid akademiyaların-tədris qurumlarının mövcudluğu və fəaliyyətləri buna istiqamətlənmişdir. Nümunə olaraq Food academy, Furniture school və s. göstərə bilərəm ki, bu tədris qurumları pərakəndə sektoruna ixtisaslaşmış satıcılarlar təmin etməkdədirlər. Pərakəndə sektoruna sertfikatlaşdırılmış satıcılar təmin edən European Retail Academy daimi yenilənən ən az 3 illik bir tədris proqramına malikdir. “Almanlar soyuqdur” mühakiməsinə mən heç rastlamadım desəm səhv etmərəm və bu mühakimənin doğru olmadığına xüsusilə pərakəndə satış nöqtələrində heç və heç sezilməyəcək dərəcədə şahid oldum…  Təbii ki bunun satışda bu dərəcədə sezilməməsinə səbən peşəkar, ixtisaslaşmış və hər sahədə işə münasibəti bizimkilərdən fərqli olan ekspert satıcıların varlığıdır…
Xüsusilə pərakəndə sektorumuzun da yuxarıda bəhs etdiyim dəyişiklikləri nəzərə almaqla gələcək fəaliyyətlərində bu istiqamətdə indiki çarxı tərsinə döndərəcəyini ümid edir və bu istiqamətdə kömək göstərməyə də hazır olduğumu bildirirəm…

Pərakəndə sektoru virtuallaşır… Bəs bizdə?

Pərakəndə sektoru şirkətərinin günümüzdə sadəcə klassik xüsusiyyətləri ilə öz fəaliyyətlərini davam etdirməsi artıq getdikçə çətinləşir və bu da rəqabətqabiliyyətliliklərinə təsir edir. Bu sektorun inkişafına güc qatacaq yeni dalğa isə bilgi texnologiyaları və məhsullarından öz inkişafı üçün faydalanmaqdır.
 
SWOT analizdə həmişə texnologiya həm fürsət, həm də təhlükə, təhdit kimi  hər iki tərəfdə yer alan faktor xüsusiyyətini daşıyır. Səbəbi də texnologiyanın şirkətlərə həm fürsət, imkan qazandıracağı, həm də onlar üçün təhlükə və təhdit mənbəyi ola biləcəyi ilə əlaqədardır. Meydana çıxan texnolojik yenilikləri dəyərləndirmək, onları fürsət olaraq görüb təmin edəcəyi imkandan faydalanmaq lazımdır. 

Bu yeniliklərə qapalı qalmaq, onlardan istifadə etməmək, fürsəti əldən verməkdir ki, bu fürsət və imkan da da əksərən rəqiblər tərəfindən istifadə edilərək istifadə etməyənlərin bir müddət olsa da əleyhlərinə çevriləcəkdir.
 
Son İstanbul səfərimdə Türkiyə pərakəndə sektoru iştirakçılarından MİGROS-un vurtual market, mobil market  tədbiqləri haqqında məlumat əldə etdim. Təqribən 15 ay əvvəl bu mövzu ilə əlaqədar “Marketlərdə rəqəmsalmarketinq və faydaları” adlı bloq yazımda bu cür xidmətlərdən bəhs etmişdim, indi isə real tədbiq edən şirkət nümunəsindən bəhs edirəm. Bəli MİGROS önə çıxaraq bu xidməti artıq öz müştərilərinə təklif etmişdir. Daha ətraflı məlumat üçün MİGROS Sanal Market səhifəsinə baxa bilərsiniz. Sanal market xidmətini bu ölkədə CarrefourSa da göstərir və bu xidmətin  getdikçə yayılması gözlənilir. MİGROS-un bu xidmətlərində “online” və ya qapıda kredit kartı ilə ödəmə xidməti və qapıda iadə zəmanəti xidməti də vardır.

 

Türkiyədə pərakəndə sektorunun inkişaf xətti, istifadə etdikləri tədbiqatlar, yeniliklər bizim eyni sektor iştirakçıları üçün ən yaxşı nümunədir fikrimcə. Öyrənib, benchmarking edib, tədbiq etmək lazımdır.

Yenilik, texnologiya, dəyişim onu istifadə edənlər üçün fürsətdir… Bizim pərakəndə sektorunda bu cür xidməti həyata keçirəcək ilk pərakəndə şirkəti hansı olacaqdır və ya heç bu  cür xidməti düşündülərmi…?

Satış menecerlərinin şəxsi xüsusiyyətləri

Hörmətli oxucularım, Satış menecerlərinin şəxsi xüsusiyyətləri adlı yazını  “Ecolife”jurnalının http://www.ecolifejurnal.com/online/#/44 elektron dərgi qaynağından oxuya bilərsiniz.