"İctimai mağaza və ya icma mağazası, bəs harda? "i

Yazının başlığı bilirəm ki, çoxumuzda maraqdan çox “saçma” bir fikir oyadacaqdır… Ancaq bəli artıq belə bir mağaza tipi dünyada mövcuddur… Bəli elə burdaca sual çıxır, harda? Sizcə belə bir mağaza tipi hansı ölkələr üçün daha uyğundur və ya hansı ölkələrdə olmalıdır və hansı ölkədə açılıb?
Yəqin ki bu sualın da cavabı məntiqən təbii ki az inkişaf etmiş və ya kasıbı çox ölkələrdə olmalıdır olacaq… Amma biz yenə yanılırıq. 
Belə bir sosial supermarket xarakterli “Community Shop” mağazası inkişaf etmiş və zəngin ölkələrdən biri olan Böyük Britaniyada açılıb…
Bu mağazanın “fikir babası” artıq 40 illik tarixi olan “Company Shop”-dur. Company Shop artıq qalan malların re-distribusiyasını həyata keçirən şirkətdir. “Community shop” da bunların təsəbbüşüdür. 2013 dekabrında açılan bu mağazanın təbii ki əsas hədəf kütləsi az gəlirli və maddi ehtiyac içində olan kütlədir. Bəs tədarükçülər kimlərdir? Əlbəttə ki böyük pərakəndə şəbəkələri.
Çox qısa vaxtda açılan ilk Community shop özünü iqtisadi, ətraf mühit və ictimai fayda baxımından doğrultmuş və fəaliyyəti mükafatlandırılmışdır… və artıq şəbəkələşməyi planlaşdırırlar! Stoklarda qalan, satılmayan və ya az satılan amma və lakin kəsinliklə istifadəyə yararlı olan məhsullar böyük endirimlərlə (təqribən 70%) ehtiyac sahiblərinə təklif edilir… Beləliklə, həm qənaət, həm qazanc, həm ətraf mühitin qorunması, həm də ən əsası ictimai faydalılıq həyata keçirilir! Alqışlanası bir təşəbbüsdür…
Bizim pərakəndə şirkətləri artıq məhsullarını nə edirlər???

E-care: Müştəri məmnuniyyətində rəqəmsal vasitələrin rolu

E-care: Müştəri məmnuniyyətində rəqəmsal vasitələrin rolu…
 
Bu yazımda Müştəri (daxili və xarici) idarəedilməsində Rəqəmsallaşmanın (digitallaşma) yeri və faydaları haqqında qısaca fikir paylaşmaq istəyirəm. Rəqəmallaşma və müxtəlif sahələrdə istifadəsi sürətlə yayılmaqdadır. Yayıldıqca da “ positive externality” faktorunun təsiri ilə müxtəlif sahələrdə öz faydasını göstərməkdədir.

Rəqəmsallaşmanın əsas faydalarından biri ünsiyyətdə insan faktoruna dayanan psixoloji bəzi mənfi nüanslardan ələnərək şəffaflığa meydan açmasıdır. Xüsusilə korporativ idarəetmə mədəniyyəti və sistemlərinin formalaşmadığı şirkət və cəmiyyətlərdə rəqəmsallaşmanın bu istiqamətdə faydası danılmazdır. Qarşılıqlı ünsiyyətlərdə insan amilinə bağlı mənfi halların azalması məhz rəqəmsallaşmanın danılmaz faydalarından biridir.
 
Buna görə də artıq şirkətlər müxtəlif sektorlarda “digital customer care” və qısa olaraq “e-care” anlayışını mənimsəməkdədirlər.
 
İdarəetmə sahəsində daimi araşdırmalar edən McKinsey & Company rəqəmsallaşmanın müştəri xidməti və məmnuniyyətindəki roluna aid maraqlı və faydalı araşdırma nəticələrini açıqlamışdır. Araşdırmada ənənəvi müştəri ilə ünsiyyət vasitələri ilə rəqəmsal ünsiyyət vasitələrinin yaratdığı müştəri məmnuniyyəti dərəcəsi müqayisə edilmişdir. Və nəticədə kimi rəqəmsal ünsiyyət vasitələri müştəri məmnuniyyətinin təmin edilməsində daha effektivdir.  Rəqəmsal vasitələrin ənənəvi vastələrdən təqribən 33% effektiv olması araşdırma nəticəsində ortaya çıxmışdır. Bəs ənənəvi və rəqəmsal vasitələr hansılardır?
 
Ənənəvi vasitələr: Telefon, Satıcı, Məktub/faks, E-mail, “Click to call”/”Öyrənmək üçün filan düyməyə basın” və ya Call/center…
 
Rəqəmsal vasitələr isə : E-chat, Forum, FAQ, Şəxsi hesablar, Virtual asistant və təbii ki sosial media-sosial şəbəkələrdir.
Ənənəvi vasitələr içində yer alan “E-mail” və “Click to call” əslində ənənəvidən rəqəmsala keçiş körpü roluna malik ünsiyyət vasitələri kimi də qəbul edilməkdədir.
Təbii ki, rəqəmsal vasitələrin müştəri məmnuniyyətinin yaradılması və artırılmasında daha effektiv olması bu istiqamətdə effektiv tədbirlərin sistemli həyata keçirilməsi ilə mümkündür. Məsələn, əslində ənənəvi “Pull-Push” mix strategiyası rəqəmsal vasitələrdə də çox effektiv istifadə olunmalıdır. Bu həm müştəriləri “online” olmağa dəvət etməkdə və həm də satınalmağa istiqamətləndirməkdə istifadə edilməlidir. Müştərilər üçün yaradılan yönləndirici panellər/ “dashboard”lar bütün vasitələri özündə cəmləşdirməli, sadə və aydın olmalı və sinxronik qaydada işləmələdir.
 
“E-care” və onun idarə olunması artıq zamanın diqtəsidir. Şirkətlərimiz müştəri xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi və insan amilindən qaynaqlanan “xidmətsizlik” və “əksik-xidmət” qısırdöngüsündən müəyyən ölçüdə qurtulmaları üçün “e-care” istiqamətində daha çox işləməlidirlər… Müştəri kontakt nöqtələrində də həmçinin “e-care” nəzərə alınmalı və güclü istifadə edilməlidir…
 
Güclü “E-care”-yə sahib şirkətlərimizi görmək ümidiylə…
<!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> SHAPE  \* MERGEFORMAT <![endif]–><!–[if mso & !supportInlineShapes & supportFields]> <![endif]–>

Yenilik nə üçün lazımdır…?

 Hörmətli bloq oxucularım, uzun müdddətli bloq məzuniyyətindən (2 aylıq ara çox uzun müddətdir bloq üçün) sonra Sizinlə faydalı hesab etdiyim bir yazıyla görüşmək istədim. Boston Consulting Group-un növbəti maraqlı araşdırmasından ortaya çıxan nəticələri və bununla əlaqədar yorumları Siz-dəyərli oxucularımla paylaşmağın faydalı olacağı qənaətindəyəm.
Vaxtaşırı müxtəlif araşdırmalar aparan və yayınlayan BCG indi elə öz adıyla bir olan BCG matrisasında 25-30 illik dövrlər arasında baş verən fərqləri önə çıxaran araşdırma və nəticələrini açıqlamışdır. Şirkətlər sahib olduqları business unit-lərə görə Bazar payları və Qazanc paylarına görə 1978-1982 və 2008-2012 dövrlərinə görə araşdırılmışdır. Aşağıdakı şəkildə nəticələr görülməkdədir.

 Nəticələ görə dövrlər müqayisə olunduğu vaxt Şirkətlərin business unit (vəya məhsul portfeli) BCG analizi ilə dəyərləndirildiyində şirkətlərin business unit-ində “cash cow”larla “question mark”ların payının azaldığı, “dogs” və “star”ların payının artdığı ortaya çıxmışdır. Artım olaraq “doqs” paylarının artımı daha yüksək olmuşdur: 50%-ə yaxın. Yüksək azalma isə “cash cows”larda baş vermişdir:30 % civarı.
Qazanc paylarını göstərən matrisalar müqayisəsində də eyni dəyişikliklər baş vermişdir. Ancaq burada “star”ların qazanc payındakı dəyişim daha yüksək olmuşdur, təqribən 3,5 dəfə artımla… “Cash cow”larda azalma 25 % civarnda olmuşdur…
 Hər iki müqayisədən ortaya çıxan nəticələr isə bunlardır:
 1. Araşdırma hipotezlərindən biri : Amerikan şirkətlərində business unit-lərin ortalama ömürlərinin 2 ildən az olduğu, sadəcə qıda və sağlıq sektorunda bu 2 ildən daha uzun olmuşdur.
 2. Şirkətlər çalışırlar ki çox qısa vaxtda “question mark”ları investisiyalar ilə “star”lara çevirsinlər… Qazanc payı matrisasında “star”ların payının artması bunu göstərir…
3. “Cash cow”ların qazanc gətirməsi artıq azalmaqdadır… Bu unit-lər daha tez “dogs”lara çevrilir. Bu portfeldə yeniliyin və fərqliliklərin daha tez edilməsi səbəbilə baş verir. Ortalama ömürlərin qısalması da eyni zamanda bunu tələb edir.
 4. Bütün yuxarıdakıları da nəzərə alaraq şirkətlər dəyişimə, yeniliyə açıq olmalı, business unit və məhsul portfeli sürəkli və vaxtında yenilənməlidir. Əks təqdirdə bazarda rəqabətə tab gətirmək gücü zəifləyəcəkdir…
5. Rəqabət avantajları daim dəyişməli və yenilənməlidir…
 6. Bir sahədə rəqabət üstünlüyünün uzun müddət qorunması üçün həmin sahədə sürəkli inovasiyaya gedilməlidir. Yuxarıda qeyd edilənlər şirkətlər üçün günümüzün vacib tələblərindəndir…
Bunları nəzərə alan şirkətlər daha uzun ömürlü olacaqlardır… Əks təqdirdə isə yerlərini yenilik yaradanlara buraxacaqlar…
 Həyatınızda müsbət yeniliklər diləyi ilə…

Reklamın sadəliyi…mənalılığı…gözəlliyi…

Pərakəndəçilikdə yeni innovasiyalar…

Bloqumuzda vaxtaşırı pərakəndə sektorundakı yeniliklərlə əlaqədar yazılara yer verməyə çalışıram. Bu mövzuda vaxtilə  “Kassa önündə gözləməyə son…Alış-verişdə innovasiya…” adlı yazıda xüsusilə pərakəndə sektorunda-mağazalarda bilgi texbnologiyalarından istifadə haqqında yazmışdım. İndi isə istərdim Almaniyada əyani olaraq gördüyüm pərakəndəçilik sektoruna yönəlik  bəzi innovasiyalar haqqında fikirlərimi paylaşım. Bu innovasiyalardan bəhs etmədən əvvəl Almaniya Kölndə “GS1- Germany Knowledge Center-haqqında məlumat vermək istərdum. Köln Texnologiya Parkında yerləşən GS1-Bilgi mərkəzi xüsusilə şirkətlərdə biznes proseslərin optimallaşdırılması və bu istiqamətdə bilgi texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi və tədbiqi sahəsində elmi-praktiki-tədbiqi fəaliyyətləri həyata keçirir.
Bilgi mərkəzində olduğumuz zaman Supply chain-Tədarük zəncirini əhatə edən və bunu “Value chain-Dəyər zənciri”nə çevirən biznes proseslərin optimallaşdırılması üçün mərkəzin artıq pərakəndə şirkətlərinə təklif etdiyi elektromagnetik dalğalarla idarə olunan mikroçiplər haqqında videoroliklə tanış olduq. Mikroçiplərin əsas funksiyası barkod kimi məhsulların etiketində yerləşdirilərək müntəzəm bilgi axışı və ötürücüsü rolunu ifa etməsidir. İstehsalçı və ya tədarükçüdən tutmuş son pərakəndə satış nöqtəsinə qədər bütün zəncirin halqalarında faydalanılacaq bir sistemdir. Məhsul stokunun, logistikasının, anbarlaşdırılma, pərakəndə şəbəkələrindəki durumu, satış məlumatlarını və məhsul itkilərinin idarə olunması üçün innovativ bir sistemdir. Bu çiplər yuxarıda sadaladığım proseslərin idarə olunmasını asanlaşdıran çiplərdir. Ən sadə olaraq elektromagnetik dalğalar vasitəsilə bir məhsulun harda bulunması məlumatı çox asan əldə edilir və bunun yanında təbiiki hesablamaların aparılması asanlaşır. Və deyim ki, artıq Real pərakəndə şəbəkəsi bunun ilkin yoxlamalarını aparmaqdadır.
Pərakəndə sektoruna aid mərkəzin digər bir innovasiyası elektron qiymətliklər və bunların sistemli idarə olunmasıdır. Aşağıda gördüyünüz elektron qiymətliklər qiymətlərin mərkəzi sistemlə dəyişdirilməsi imkanı yaratmaqdadır ki bu da pərakəndə nöqtələrində həm qiymətlərin effektiv idarə olunmasına nəzarətə və həm də vaxt və insan resursundan qənaətə yol açır.
Pərakəndəçilikdə istifadə olunacaq digər bir innovasiya isə səbətdə alınmış məhsulların tək-tək kassaya buraxılmadan magnetik keçiddən keçdiyi vaxt bir dəfədə qiymət scannerindən keçirilməsinə şərait yaradan texnologiyadır. Bu da sürətli alış verişə imkan yaradır və kassa önündə gözləmələri aradan qaldıran bir yenilikdir. Bu innovativ sistemin EXPOSHOP-Pərakəndə sərgisində artıq istehsalçı şirkət tərəfindən tərəfdaşlarına təqdimatın şahidi olduq.
Bəli gördüyünüz kimi başqa sahələrdə olduğu kimi pərakəndə sektorunda da innovasiyalar sürətlənmişdir. İnnovasiyanın və bilginin istifadəsi isə coğrafi sərhədlə deyil, “bilgiyə münasibət, bilgini əldə etmə, öyrənmə və tədbiq etmə” kimi əsasən beyinsəl sərhədlə yayılması çətinləşir… Pərakəndə sektorumuzun bu “beyinsəl sərhəd”i keçməsi diləyi ilə…
Mövzu ilə əlaqədar digər yazılar:
Kassa önündə gözləməyə son…Alış-verişdə innovasiya… http://www.jabrayilvaliyev.com/2012/12/kassa-onund-gozlmy-sonals-verisd.html

Alman qənaətcilliyi…amma nədə?

Almaniyadakı biznes tur çərçivəsində xüsusilə pərakəndə sektoru iştirakçılarının fəaliyyət sistemləri haqqında məlumat almaq və fərqli, üstün tərəflərini gözləmləmək imkanı əldə etmişdim.

Alman qənaətcilliyi deyə həmişə üstünə basa basa qeyd edilən bir xüsusiyyətin də əslində nədən ibarət olduğunu da müşahidə etmək, öyrənmək imkanı qazandım.
European Retail Academy prezidenti Prof. Hallierə bu imkanları yaratdığına görə təşəkkür edirəm.
Alman qənaətcilliyinin, xüsusilə pərakəndə sektor baxımından nədən ibarət olduğu barədə yazmaq istəyirəm.
İlk qeyd edəcəyim budur ki, Almanyada Discount(Endirim) bazarı çox böyükdür. Buna sübut xüsusilə son 15-20 ildə dəfələrlə böyüyən bazar həcmi, iştirakçı və açılan marketlər sayıdır.
Discount bazar Hard discount və Soft discount olaraq iki əsas yerə də ayrılmaqdadır. Hard discount pərakəndəci olaraq Aldi (Aldi Nord və Aldi Süd), Lidl ən bariz nümunələrdir. Soft discount pərakəndəçilər olaraq isə Edeka, REWE nümunə götürülə bilər.
Hər iki seqmentdə ilbəil artımlar yaşanmaqdadır. Bu faktor Almanların qənaətcilliyini göstərən önəmli bir göstəricidir…
Məntiqli və ağıllı seçim davranışı bu qənaətcilliyi atəşləyən faktorlardır.
Bəs discount bazar iştirakçıları nədə qənaət edirlər?
Satışda deyil, Satınalmada…
Xidmətin keyfiyyətində deyil, Xidmətin maliyyətində
Marketinqdə deyil, Əməliyyatda
Reklamda deyil, Merçendayzinqdə (Daha effektiv ancaq qənaətcil olması)
Keyfiyyətdə deyil, keyfiyyətli məhsulu ucuz əldə etmədə…
Bəlkə də inandırıcı gəlməyəcək… Sanki ortak sloqanları budur: “Alıcılar keyfiyyətli məhsulu ən ucuz bizdə tapmalıdır… “
İş burasındadır ki, bu yuxarıda saydıqlarım sadəcə lafda deyil, real olaraq və rəqəmlərlə göstəriləcək şəkildə ölçülən faktlardır.
Faydalı qənaətcilliyə misal üçün qida marketlərində açıq soyuduculara rast gəlmədik. Bütün soyuducu sistemlər qənaətcil enerji təchizinə malikdir və ya yenidən enerji yaratmaq şəklində donadılmışdır. Hətta məsələn Almaniya Avropa ölkəsi olduğu halda (təsəvvürümüzdə soyuq, azgünəşli ölkə) Tengelmann Klimamarkt kimi pərakəndəci Günəş bataryalarından istifadə etməklə elektrik xərcindən azad olmuşdur.
Digər bir misal adi merçendayzinq nümunəsi: Pərakəndə şəbəkələrin vitrinində 70-80% məhsullar blok və qutular halında sərgilənmişdir ki, verdikləri informasiyaya görə bu həm sərgilənmədə, həm rotasiyada vaxt, işçi qənaətinə gətirib çıxarmışdır və il ərzində bu qənaət milyon euro rəqəmiylə ölçülməkdədir.
Digər bir qənaət nümunəsi: İstifadə olunan və yararsız hala gələn karton kağızlar qurulan texniki aparat vasitəsilə doğranaraq geridönüşümə satılmaqdadır.
Digər bir nümunə… Plastik pet şüşə və kartonların geri dönüşüm aparatı bütün marketlərdə quraşdırılıb, istehlakçı təhvil verir aparata və əvəzində aldığı çek dəyərində endirim əldə edir…
Bütün bunlarla yanaşı alman pərakəndəciliyində xidmətdə, IT-dən istifadədə, outdoor və indoor reklamda, satış və marketinqdə, xidmətdə, keyfiyyətdə, alıcıların informasiya ilə təminində effektiv olması şərtiylə qənaət edilməməsi önəm verilən əsas məsələləridir.
Pərakəndəçilik mövzusunda yazılarımız davam edəcəkdir…
Mövzu ilə əlaqədar digər yazılar:
Alıcılar dəyişir bəs satıcılar…?

İdarəetmə, Marketinq, İnnovasiya, Strategiya, Liderlik kimi sahələrdə TOP 50 alim və yazarlar..

 Bundan əvvəlki yazımızda son illərdə marketinq və futurologiya sahəsində mükafat almış və/və ya ən çox satılan və oxunan kitablar haqqında yazmışdım. Bu səpgili yazının davamı olaraq bu yazıda management, marketinq, strategiya, innovasiya, futurologiya, liderlik kimi mövzularda 2002-ci ildən bəri “qurular” siyahılarında yer alan alim, yazar və Business school professorlarının siyahısını nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Oxumağa çalışarsaq faydalı olacağını ümid edirəm…

Əvvəlcə istərdim 2002-ci ildə yayınlanan “Top 50 ‘Business Intellectuals’ Ranking of Top Thinkers and Writers on Management Topics” siyahısını təqdim edim:
 

1. Michael E. Porter
2. Tom Peters
3. Robert Reich
4. Peter Drucker
5. Peter Senge
6. Gary S. Becker
7. Gary Hamel
8. Alvin Toffler
9. Hal Varian
10. Daniel Goleman
11. Rosabeth Moss Kanter
12. Ronald Coase
13. Lester Thurow
14. Charles Handy
15. Henry Mintzberg
16. Michael Hammer
17. Stephen Covey
18. Warren Bennis
19. Bill Gates
20. Jeffrey Pfeffer
21. Philip Kotler
22. Robert C. Merton
23. C. K. Prahalad
24. Thomas H. Davenport
25. Don Tapscott
26. John Seely Brown
27. George Gilder Reich
28. Kevin Kelly
29. Chris Argyris
30. Robert Kaplan
31. Esther Dyson
32. Edward de Bono
33. Jack Welch
34. John Kotter
35. Ken Blanchard
36. Edward Tufte
37. Kenichi Ohmae
38. Alfred Chandler
39. James MacGregor Burns
40. Sumantra Ghoshal
41. Edgar Schein
42. Myron S. Scholes
43. James March
44. Richard Branson
45. Anthony Robbins
46. Clay(ton) Christensen
47. Michael Dell
48. John Naisbitt
49. David Teece
50. Don Peppers

İndi isə 2013-cü ildə yayınlanan The Thinkers50-2013 siyahısnı nəzərinizə çatdırıram. Bu siyahı əsasən Business School Professorlarından ibarət siyahıdır və təbii ki siyahıda əksər ön yerləri Harvard Business School professorları tutur.  Siyahıya nəzər salsaq görərik ki, 2002 siyahısında yer alan bəzi management quruları hələ siyahıda qalmaqda davam edirlər. Gənclərimizin bu düşünürləri araşdıraraq əsərlərini oxumağı tövsiyyə edərdim…

Bizim də "Chobani"miz və "Live your brand"-imiz olarmı?m

Çox uzaqlarda olmasına baxmayaraq haqqında yazılanlar və müştəri kontakt nöqtələrindən sayılan internet səhifəsi, səhifədə yer verilən sloganlar, brend adına uyğun sadəlik,  və təbii ki daha bir Türkiyə kökənli təşəbbüskarın uğuru məndə illah da bu brendin müştərisi olmaq arzusunu yaratmışdır.
Amerikada entrepreneur.com -un həyata keçirdiyi maraqlı “Live your brand” layihəsi vardır. Bu layihə çərçivəsində uğur qazanmış Start-up-lardan tutmuş müxtəlif şirkətlər incələnməkdə və uğurlarının səbəbləri öyrənilməkdədir.

Bu brend və şirkətlərdən biri də 2005-ci ildə Hamdi Ulukaya  tərəfindən qurulan və artıq 2012 də 1200 nəfər işçisi ilə Amerika yougurt bazarında ilk sırada yerini tutan “Chobani” brendi və eyni adlı şirkətdir. Məhz 2013 Ernst&Young tərəfindən keçirilən “World Entrepreneur Winner Award”a da sahib olan Hamdi Ulukaya artıq Forbes-də milyarderlər siyahısında da yerini tapmışdır. 1994-də təhsil üçün Amerikaya gedən və Bill Gates, Stive Jobs milyarderlər kimi  təhsilini yarım qoyub  idxal yougurt satışına başlayan, sonra da zibil qutusu üçün atacağı kağızda “Kraft”ın satışa çıxartdığı fabrik elanını görüb bunu satın alaraq dəyərləndirib 1 nömrəli Amerika yougurt brendi “Chobani” yaratmaq əsil təşəbbüskarlıq nümunəsidir…
Mənə “Chobani” brendində xoş gələn elementlər hər tərəfli sadəlik,  brendin dəyərlərinin sadə ifadəsi və bu dəyərlərin bazarda ifasıdır… “Live your brand” layihəsi “brand tour”-larla və istehlakçı mövqeləri ilə məhz bu nüansları ortaya çıxarır və paylaşır.

Bizdə də həm “Chobani” kimi brendlərə, həm də “Live your brand” kimi layihələrə ehtiyac olduğunu düşünürəm və bunun müəyyən müsbət “externality” ilə brendlərin və müştəri dəyərlərinin inkişafında, brend-müştəri yaxınlığının yaranmasına təsir göstərəcəyi fikrindəyəm.

Pərakəndə sektoru virtuallaşır… Bəs bizdə?

Pərakəndə sektoru şirkətərinin günümüzdə sadəcə klassik xüsusiyyətləri ilə öz fəaliyyətlərini davam etdirməsi artıq getdikçə çətinləşir və bu da rəqabətqabiliyyətliliklərinə təsir edir. Bu sektorun inkişafına güc qatacaq yeni dalğa isə bilgi texnologiyaları və məhsullarından öz inkişafı üçün faydalanmaqdır.
 
SWOT analizdə həmişə texnologiya həm fürsət, həm də təhlükə, təhdit kimi  hər iki tərəfdə yer alan faktor xüsusiyyətini daşıyır. Səbəbi də texnologiyanın şirkətlərə həm fürsət, imkan qazandıracağı, həm də onlar üçün təhlükə və təhdit mənbəyi ola biləcəyi ilə əlaqədardır. Meydana çıxan texnolojik yenilikləri dəyərləndirmək, onları fürsət olaraq görüb təmin edəcəyi imkandan faydalanmaq lazımdır. 

Bu yeniliklərə qapalı qalmaq, onlardan istifadə etməmək, fürsəti əldən verməkdir ki, bu fürsət və imkan da da əksərən rəqiblər tərəfindən istifadə edilərək istifadə etməyənlərin bir müddət olsa da əleyhlərinə çevriləcəkdir.
 
Son İstanbul səfərimdə Türkiyə pərakəndə sektoru iştirakçılarından MİGROS-un vurtual market, mobil market  tədbiqləri haqqında məlumat əldə etdim. Təqribən 15 ay əvvəl bu mövzu ilə əlaqədar “Marketlərdə rəqəmsalmarketinq və faydaları” adlı bloq yazımda bu cür xidmətlərdən bəhs etmişdim, indi isə real tədbiq edən şirkət nümunəsindən bəhs edirəm. Bəli MİGROS önə çıxaraq bu xidməti artıq öz müştərilərinə təklif etmişdir. Daha ətraflı məlumat üçün MİGROS Sanal Market səhifəsinə baxa bilərsiniz. Sanal market xidmətini bu ölkədə CarrefourSa da göstərir və bu xidmətin  getdikçə yayılması gözlənilir. MİGROS-un bu xidmətlərində “online” və ya qapıda kredit kartı ilə ödəmə xidməti və qapıda iadə zəmanəti xidməti də vardır.

 

Türkiyədə pərakəndə sektorunun inkişaf xətti, istifadə etdikləri tədbiqatlar, yeniliklər bizim eyni sektor iştirakçıları üçün ən yaxşı nümunədir fikrimcə. Öyrənib, benchmarking edib, tədbiq etmək lazımdır.

Yenilik, texnologiya, dəyişim onu istifadə edənlər üçün fürsətdir… Bizim pərakəndə sektorunda bu cür xidməti həyata keçirəcək ilk pərakəndə şirkəti hansı olacaqdır və ya heç bu  cür xidməti düşündülərmi…?

Marketinq araşdırmaları nə üçün lazımdır? Şirkətlər üçün faydaları nədir? | Ekspert TV – çox izləyən çox bilərm

Marketinq araşdırmaları nə üçün lazımdır? Şirkətlər üçün faydaları nədir? | Ekspert TV – çox izləyən çox bilər