Qlobal İnnovasiya İndeksi (2014) və ölkəmiz…

Bold-Innovation-in-Mature-Markets-The-Five-VectorsHər hansı bir sahədə inkişaf və uğurun göstəriciləri həmin sahə ilə əlaqədar fərdi və/ və ya qurumsal ekspert rəy və hesabatlarında öz təsdiqini tapmaqdadır.  Bu yazıda günümüzün ən önəmli mövzularından biri olan İNNOVASİYA haqqında ən mötəbər hesabatlardan biri olan Global Innovation İndex son hesabatı ilə əlaqədar informasiya və fikir paylaşımı etmək istəyirəm. Əsas məqsəd  bu sahədə öz ölkəmizin göstəricisini müqayisəli surətdə təhlil etməklə və informasiya paylaşımıdır.Davamını oxu »

Kəpənək metaforu ilə Coaching nədir…?

Kouçinqin Kəpənək metaforu ilə izahı:

imagesDaha yaxşı uçmaq üçün yeni bacarıqlar öyrənmək istəyən kəpənəyə:

Konsultant və ya Trenerin cavabı: Sənin ehtiyacların üçün xüsusi olaraq hazırladığım plan budur, addım addım tədbiq etsən istədiyin performansı əldə edəcəksən.

Mentorun cavabı: Əziz kəpənək, vaxtilə mən də çox əziyyət çəkmişdim. İndi mənə diqqətlə baxmağını istəyirəm. Mənim qanadlarımı necə istifadə etdiyimi yaxşı başa düşdünsə növbə sənindir. Xeyr olmadı, əvvəlcə başını qaldıracaqsan. Bax belə, gördünmü?

Rəhbərin cavabı: Deməli daha yaxşı uçmaq üçün yeni bacarıqlar qazanmaq istəyirsən. Daha yaxşı uçmaqdan nə başa düşürsən? Sənə görə daha yaxşı uçmaq nədir?

Psixoterapevtin cavabı: Keçmişdə buna bənzər bir istəyin olmuşdumu? O vaxt nə olmuşdu sənə? Nədə çətinlik çəkibsən? İndi həmin ana getməni istəyirəm.

Koç (Coach) cavabı: 1 ilə 10 arasında bir şkala ilə sahib olduğun bacarıqları dəyərləndirsən özünü harda görürsən? Bu coaching görüşməsinin sonunda neçədə olmaq istəyirsən? Bu dəyərə çatdığını necə biləcəksən? Yeni bacarıqları qazanmaq üçün hansı qaynaqların var? Daha fərqli qaynaqlar nələr ola bilər? Bu qaynaqları necə əldə edə biləcəksən və bu qaynaqlardan necə faydalanacaqsan? Daha yaxşı uçmağın sənin üçün dəyəri nədir? Bunun üçün motivasiyanı necə dəyərləndirərsən? İlk atacağın addım, edəcəyin iş nə ola bilər/nə olacaq? Bu addımı nə vaxt atacaqsan? Bunun üçün nə vaxt hərəkətə keçəcəksən?

Metafor sahibi: Sandro da Silva

Ailə büdcəsi necə planlaşdırılmalıdır? APA TV-də çıxış

Ailə büdcəsi necə planlaşdırılmalıdır?

http://apa.tv/embed/17810

İhracata Yönelik Sanayileşme Stratejisi ve Önemi… (Doktora tezimden-2008)

downloadİhracata yönelik sanayileşme stratejisinin teorik dayanağını, uluslararası alanda serbest ticarete dayanan karşılaştırmalı üstünlükler teorisi oluşturur.İhracata yönelik sanayileşme stratejisine iktisat literatüründe amaçları gereği dışadönük sanayileşme stratejisi de denmektedir. İhracata yönelik sanayileşme stratejisi, seçiciliği üstün tutmakta ve tüm endüstrilerin değil gelişme ve rekabet potansiyeli yüksek olanların özendirilmesine ve desteklenmesine önem vermektedir. Bunu sağlamak için ekonomiyi uluslararası ticaretten koparmayacak bir ticaret rejimi izlenmesi ve ulusal kaynak tahsisinin, ithal ikamesinde olduğu gibi sadece iç talep tarafından değil, uluslararası talep tarafından belirlenmesine izin verilmesinin zorunlu olduğu belirtilmektedir.Davamını oxu »