Alman qənaətcilliyi…amma nədə?

Almaniyadakı biznes tur çərçivəsində xüsusilə pərakəndə sektoru iştirakçılarının fəaliyyət sistemləri haqqında məlumat almaq və fərqli, üstün tərəflərini gözləmləmək imkanı əldə etmişdim.

Alman qənaətcilliyi deyə həmişə üstünə basa basa qeyd edilən bir xüsusiyyətin də əslində nədən ibarət olduğunu da müşahidə etmək, öyrənmək imkanı qazandım.
European Retail Academy prezidenti Prof. Hallierə bu imkanları yaratdığına görə təşəkkür edirəm.
Alman qənaətcilliyinin, xüsusilə pərakəndə sektor baxımından nədən ibarət olduğu barədə yazmaq istəyirəm.
İlk qeyd edəcəyim budur ki, Almanyada Discount(Endirim) bazarı çox böyükdür. Buna sübut xüsusilə son 15-20 ildə dəfələrlə böyüyən bazar həcmi, iştirakçı və açılan marketlər sayıdır.
Discount bazar Hard discount və Soft discount olaraq iki əsas yerə də ayrılmaqdadır. Hard discount pərakəndəci olaraq Aldi (Aldi Nord və Aldi Süd), Lidl ən bariz nümunələrdir. Soft discount pərakəndəçilər olaraq isə Edeka, REWE nümunə götürülə bilər.
Hər iki seqmentdə ilbəil artımlar yaşanmaqdadır. Bu faktor Almanların qənaətcilliyini göstərən önəmli bir göstəricidir…
Məntiqli və ağıllı seçim davranışı bu qənaətcilliyi atəşləyən faktorlardır.
Bəs discount bazar iştirakçıları nədə qənaət edirlər?
Satışda deyil, Satınalmada…
Xidmətin keyfiyyətində deyil, Xidmətin maliyyətində
Marketinqdə deyil, Əməliyyatda
Reklamda deyil, Merçendayzinqdə (Daha effektiv ancaq qənaətcil olması)
Keyfiyyətdə deyil, keyfiyyətli məhsulu ucuz əldə etmədə…
Bəlkə də inandırıcı gəlməyəcək… Sanki ortak sloqanları budur: “Alıcılar keyfiyyətli məhsulu ən ucuz bizdə tapmalıdır… “
İş burasındadır ki, bu yuxarıda saydıqlarım sadəcə lafda deyil, real olaraq və rəqəmlərlə göstəriləcək şəkildə ölçülən faktlardır.
Faydalı qənaətcilliyə misal üçün qida marketlərində açıq soyuduculara rast gəlmədik. Bütün soyuducu sistemlər qənaətcil enerji təchizinə malikdir və ya yenidən enerji yaratmaq şəklində donadılmışdır. Hətta məsələn Almaniya Avropa ölkəsi olduğu halda (təsəvvürümüzdə soyuq, azgünəşli ölkə) Tengelmann Klimamarkt kimi pərakəndəci Günəş bataryalarından istifadə etməklə elektrik xərcindən azad olmuşdur.
Digər bir misal adi merçendayzinq nümunəsi: Pərakəndə şəbəkələrin vitrinində 70-80% məhsullar blok və qutular halında sərgilənmişdir ki, verdikləri informasiyaya görə bu həm sərgilənmədə, həm rotasiyada vaxt, işçi qənaətinə gətirib çıxarmışdır və il ərzində bu qənaət milyon euro rəqəmiylə ölçülməkdədir.
Digər bir qənaət nümunəsi: İstifadə olunan və yararsız hala gələn karton kağızlar qurulan texniki aparat vasitəsilə doğranaraq geridönüşümə satılmaqdadır.
Digər bir nümunə… Plastik pet şüşə və kartonların geri dönüşüm aparatı bütün marketlərdə quraşdırılıb, istehlakçı təhvil verir aparata və əvəzində aldığı çek dəyərində endirim əldə edir…
Bütün bunlarla yanaşı alman pərakəndəciliyində xidmətdə, IT-dən istifadədə, outdoor və indoor reklamda, satış və marketinqdə, xidmətdə, keyfiyyətdə, alıcıların informasiya ilə təminində effektiv olması şərtiylə qənaət edilməməsi önəm verilən əsas məsələləridir.
Pərakəndəçilik mövzusunda yazılarımız davam edəcəkdir…
Mövzu ilə əlaqədar digər yazılar:
Alıcılar dəyişir bəs satıcılar…?

Alıcılar dəyişir, bəs satıcılar…?

Uzun müddətdir xarici və daxili iş səfərlərimin bloqda yazılara davam etməyə mane olsa da faydası da olduqca çox olmuşdur. Pərakəndə sektoruna aid fərqli yanaşmaları, yenilikləri görmək və təbii ki müxtəlif bazarları bu minvalla müqayisə etmək imkanı vermişdir bu səfərlər. Mən də bu əldə etdiyim bu imkanı yazılarımda  Sizlərlə paylaşmaq düşüncəsindəyəm. Bu ilk yazıda ümumi bir tendensiya haqqında yazmaq istədim. Növbəti yazılarda isə daha çox praktik nümunələrdən bəhs edəcəyəm.

Bəli son dövrdə informasiya kanallarının bolluğu və bunun yaratdığı informasiyanı asan və tez əldə etmə imkanı alıcıların özəlliklərini və qərarvermə proses və prinsiplərini daim dəyişdirir. Təbii ki bunun əsas qaynağı internet və onun dəyişimidir… Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 … Bu dəyişim bir çox faktorlardan ibarətdir. Mən bunu mövzumuzla əlaqələndirərək Web1.0-ın “istifadəçi – informasiya”, Web 2.0-ın “istifadəçi-istifadəçi”, Web 3.0 –ın isə “istifadəçi-ekspert” dövrü olduğunu vurğulamaq istəyirəm. Birincidə alıcılar informasiya axtarmaqda, ikincidə alıcılar özləri kimi alıcıların informasiyasını axtarmaqda və informasiyaları bölüşməkdə (sosial şəbəkə dövrü), 3-cüdə isə artıq ekspert, istiqamətləndirəcək informasiyaları (global ekspert bilgi qaynağı) axtarmaqdadır. Yəni artıq ekspert dövrüdür…
  Alıcılar da buna paralel olaraq daim və çox sürətli olaraq dəyişir! İstər e-ticarətdə olsun, istərsə klasik satış obyektlərində bu dəyişim təsir edir. Bəs buna qarşılıq satıcılar necə? Dəyişirlərmi və ya bu dəyişikliyə ayaq uydura bilirlərmi? Bu indiki dövrdə satıcıların ən böyük problemidir. Artıq bugünün və sabahın alıcısı dünənin alıcısından fərqləndiyi və fərqlənəcəyi üçün bugünün və sabahın satıcısı da dünənin satıcısından fərqlənməlidir!
Səfərdə olduğum Almanyada pərakəndə sektoru istər elmi, istərsə də tədbiqi sahələrdə məhz əsas olaraq bu problem nöqteyi-nəzərindən fəaliyyətlərini qurur və qurmağa çalışır. Bu istiqamətdə müxtəlif sahələrdə satıcı ixtisasIaşması ən önəmli həll yollarından biri kimi istifadə olunmaqdadır. Demək olar ki bütün sektorlara aid akademiyaların-tədris qurumlarının mövcudluğu və fəaliyyətləri buna istiqamətlənmişdir. Nümunə olaraq Food academy, Furniture school və s. göstərə bilərəm ki, bu tədris qurumları pərakəndə sektoruna ixtisaslaşmış satıcılarlar təmin etməkdədirlər. Pərakəndə sektoruna sertfikatlaşdırılmış satıcılar təmin edən European Retail Academy daimi yenilənən ən az 3 illik bir tədris proqramına malikdir. “Almanlar soyuqdur” mühakiməsinə mən heç rastlamadım desəm səhv etmərəm və bu mühakimənin doğru olmadığına xüsusilə pərakəndə satış nöqtələrində heç və heç sezilməyəcək dərəcədə şahid oldum…  Təbii ki bunun satışda bu dərəcədə sezilməməsinə səbən peşəkar, ixtisaslaşmış və hər sahədə işə münasibəti bizimkilərdən fərqli olan ekspert satıcıların varlığıdır…
Xüsusilə pərakəndə sektorumuzun da yuxarıda bəhs etdiyim dəyişiklikləri nəzərə almaqla gələcək fəaliyyətlərində bu istiqamətdə indiki çarxı tərsinə döndərəcəyini ümid edir və bu istiqamətdə kömək göstərməyə də hazır olduğumu bildirirəm…