İdarəetmə, Marketinq, İnnovasiya, Strategiya, Liderlik kimi sahələrdə TOP 50 alim və yazarlar..

 Bundan əvvəlki yazımızda son illərdə marketinq və futurologiya sahəsində mükafat almış və/və ya ən çox satılan və oxunan kitablar haqqında yazmışdım. Bu səpgili yazının davamı olaraq bu yazıda management, marketinq, strategiya, innovasiya, futurologiya, liderlik kimi mövzularda 2002-ci ildən bəri “qurular” siyahılarında yer alan alim, yazar və Business school professorlarının siyahısını nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Oxumağa çalışarsaq faydalı olacağını ümid edirəm…

Əvvəlcə istərdim 2002-ci ildə yayınlanan “Top 50 ‘Business Intellectuals’ Ranking of Top Thinkers and Writers on Management Topics” siyahısını təqdim edim:
 

1. Michael E. Porter
2. Tom Peters
3. Robert Reich
4. Peter Drucker
5. Peter Senge
6. Gary S. Becker
7. Gary Hamel
8. Alvin Toffler
9. Hal Varian
10. Daniel Goleman
11. Rosabeth Moss Kanter
12. Ronald Coase
13. Lester Thurow
14. Charles Handy
15. Henry Mintzberg
16. Michael Hammer
17. Stephen Covey
18. Warren Bennis
19. Bill Gates
20. Jeffrey Pfeffer
21. Philip Kotler
22. Robert C. Merton
23. C. K. Prahalad
24. Thomas H. Davenport
25. Don Tapscott
26. John Seely Brown
27. George Gilder Reich
28. Kevin Kelly
29. Chris Argyris
30. Robert Kaplan
31. Esther Dyson
32. Edward de Bono
33. Jack Welch
34. John Kotter
35. Ken Blanchard
36. Edward Tufte
37. Kenichi Ohmae
38. Alfred Chandler
39. James MacGregor Burns
40. Sumantra Ghoshal
41. Edgar Schein
42. Myron S. Scholes
43. James March
44. Richard Branson
45. Anthony Robbins
46. Clay(ton) Christensen
47. Michael Dell
48. John Naisbitt
49. David Teece
50. Don Peppers

İndi isə 2013-cü ildə yayınlanan The Thinkers50-2013 siyahısnı nəzərinizə çatdırıram. Bu siyahı əsasən Business School Professorlarından ibarət siyahıdır və təbii ki siyahıda əksər ön yerləri Harvard Business School professorları tutur.  Siyahıya nəzər salsaq görərik ki, 2002 siyahısında yer alan bəzi management quruları hələ siyahıda qalmaqda davam edirlər. Gənclərimizin bu düşünürləri araşdıraraq əsərlərini oxumağı tövsiyyə edərdim…

Bu kitablar oxunmalıdır…

2014-cü ildə xoş gördük sizləri… Bütün oxucularıma 2014-cü ildə yeni-yeni uğurlar diləyirəm.
2014-cü ilin ilk yazısında faydalı olsun deyə kitablardan bəhs etmək istəyirəm. Bəhs edəcəyim kitablar 2013-cü ildə Dünya Futuroloqlarının və Amerika Marketinq Assosiasiyasının seçimləri əsasında müəyyənləşən kitablardır. Bu kitabları əldə edib oxumağımız lazımdır.
Ancaq əvvəlcə istərdim Marketinq sahəsində öncəki illərdə ön sıralarda olan kitabları yəni AMA Book Prize for the Best Book in Marketing-də prize alanları və finalistləri nəzərinizə çatdırım.

Berry-AMA Book Prize for the Best Book in Marketing

2012 Winner
How Cool Brands Stay Hot: Branding to Generation Y by Joeri Van den Bergh and Mattias Behrer
2012 Finalists
Brand Relevance: Making Competitors Irrelevant by David A. Aaker
Service Innovation: How to go from Customer Needs to Breakthrough Services by Lance A. Bettencourt
Fascinate: Your 7 Triggers to Persuasion and Captivation by Sally Hogshead
Enchantment: The Art of changing Hearts, Minds, and Actions by Guy Kawasaki
2011 Winners
Strategy from the Outside In: Profiting from Customer Value by George S. Day and Christine Moorman
Data-Driven Marketing: The 15 Metrics Everyone in Marketing Should Know by Mark Jeffery
2011 Finalists
Persuasive Advertising: Evidence-based Principles by J. Scott Armstrong
The Right Sensory Mix: Targeting Consumer Product Development Scientifically by Diana Derval

2013-cü ilin müştərək qalibləri isə aşağıdakı 2 kitab olmuşdur: 

1. Ed Keller and Brad Fay The Face-to-Face Book: Why Real Relationships Rule in a Digital Marketplace 

2. Daniel Pink:  To Sell is Human: The Surprising Truth About Moving Others.


Birinci kitab Digital Bazarda real effektiv əlaqələrin qurulmasından bəhs etməkdədir. İkinci kitab isə Satış sahəsinə aiddir və Satışın insani yönünü incələməkdədir. 

Marketinqlə futurologiyanın bir-biri ilə sıx əlaqəsini dəfələrlə bu və ya digər şəkildə ifadə etmişəm.
Buna görə də dünya futuristlərinin də 2013-cü il üçün seçdikləri kitabları nəzərinizə çatdırmağı məsləhətli və faydalı olacağını düşünürəm. Burada siyahı biraz daha uzundur.

Beləliklə dünya futuristlərinin 2013-cü ildə önə çıxan, futurologiya – gələcək trendlərlər haqqında məsləhət gördükləri  kitablar bunlardır:

1. Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think by Viktor Mayer-Schonberger and Kenneth Cukier (Big Data mövzusu yenə ön plandadır)
2. The Nature of the Future: Dispatches From the Socialstructed World by Marina Gorbis
3. Antifragile: Things That Gain From Disorder by Nassim Taleb  (Maraqlı bestseller olan “Black Swan” yazarından)
4. Thinking: The New Science of Decision-Making, Problem-Solving and Prediction, edited by John Brockman (Forecasting mövzularını əhatə edən kitab)
5. New Rules for the New Economy: 10 Radical Strategies for a Connected World by Kevin Kelly (Bu kitab 1999-cu ildə yazılsa da irəli sürdükləri tezləri hələ keçərlidir. Bu barədə “Yeni iqtisadiyyat və tələb-təklif əyriləri” bloq yazımıza baxa bilərsiniz.)
6. The Signal and the Noise: Why So Many Predictions Fail—But Some Don’t by Nate Silver
7. The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business by Eric Schmidt and Jared Cohen
8. Present Shock: When Everything Happens How by Douglas Rushkoff
9. Infinite Progress: How the Internet and Technology Will End Ignorance, Disease, Poverty, Hunger and War by Byron Reese
10. What’s Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption by Rachel Botsman

Fikir sahibi olmaq üçün öncə bilgi sahibi olmalıyıq və buna görə də sürəkli oxumağa davam edək…

Faydalı olacağı ümidiylə…